Informasjon

CatoSenterets Venner bidrar til et stimulerende og treningsrettet miljø for brukerne. Nye treningsmetoder krever nytt utstyr. Vi bidrar til et enda bedre resultat innen rehabilitering.

Venneforeningen er en frivillig organisasjon som i sin tid ble stiftet for å «redde» det frivilleg opprettede CatoSenteret fra konkurs. Penger ble skaffet og statlig garanti sikret for videre drift.

Venneforeningens oppgave er å være en støttespiller for CatoSenteret i ulike sammenhenger. Men aller viktisk er det frivillige engasjementet for å sikre at brukerne også får det «lille ekstra» som gjør oppholdet og rehabiliteringen enda bedre.

Når behov som ikke dekkes av Senterets egne midle oppstår, kan Venneforeningen trå til. Om vi har penger til det?

Venneforeningen er helt avhengig av at tidligere brukere, pårørende, nærmiljøet o.a. betaler en årlig kontingent og/eller at vi får gaver.

Alt arbeidet utføres frivillig med god hjelp fraCatoSenterets entusiastiske ansatte.

Har du anledning og lyst til å støtte Venneforeningen kan du ringe leder, Kari Fangel på 90093572 og få vite enda mer.

Medlemskontigent er kr 250

Familier kr 400.

Minimumskontigent for bedrifter er
kr 1 000.
Kontonummer: 1080 18 38621
Epost: k-fangel@online.no