Styret

CatoSenterets Venners styre for 2015 og frem til  årsmøte 19. April 2016 har disse medlemmene:

Kari Fangel, leder
Erik Dahl, nestleder
Ragnhild Skøien
Morten Lüthcke
Simon  Bryntesen

Martin Dahl  og Vibeke Tonning
Aud Røhne, vara
Bente Bakke, vara