Nye tider – nye tiltak

CatoSenterets Venner trenger flere Venner!

Det nærmer seg Årsmøte for CatoSenterets Venner. 19. April kl 1800.

Utover de vanlige Årsmøtesaker, blir det orientering og diskusjon om fremtidige utfordringer både for Senteret og Venneforeningen. Planene for utvidet bruk av de flotte uteområdene krever en skikkelig dugnad og Venneforeningen har allerede bidratt med noe utstyr, men det kreves en større innsats både for trimløype og trening med hunder. Lokalmiljøet trekkes inn og vi ser for oss store synergier for brukere, barn og folkehelse.

Et sted for stillhet og contemplasjon er også ønsket på toppen av oMjåseth. Utsikten er formidabel og vi innbyr til navnekonkurranse for denne «Hytta».

Venneforeningen skal fortsatt sørge for at det finnes midler til gode fritidstiltak og hyggelige aktiviteter som bygger opp under rehabilitering og mestring.

Venneforeningen ble stiftet av frivillige som en «Redningsaksjon». Nå står vi igjen overfor en kraftig dugnad.

CatoSenterets Venner er mennesker som bryr seg.